TvT Skrzynie pełne szczęścia

TvT 37 Red Water Skrzynie Pełne Szczęścia

Rząd Filistanu po utracie złota wysyła na tereny wybrzeża kompanie w celu zlikwidowania wszelkich obozów partyzanckich oraz pacyfikacji współpracujących z nimi cywilami.
W lasach zostają rozlokowane radary w celu wykrywania wszelkiej aktywności radiowej wroga oraz samolotów zrzucających zaopatrzenie dla bojówkarzy.

Czy Armii Wyzwolenia Filistanu uda się znowu pokrzyżować plany rządowej armii?

Data rozgrywki: 19.03.2016

Link do zapisów: http://forum.armacoopcorps.pl/topic/8432-19032016-tvt-37-red-water-skrzynie-pe%C5%82ne-szcz%C4%99%C5%9Bcia/