Instalacja addonów do Arma 3

Instalacja Arma 3 Sync

Do aktualizacji addonów z naszego repozytorium oraz uruchamiania Army wymagamy posiadania programu Arma3Sync. Ściągnąć go można z armaholica:

http://www.armaholic.com/page.php?id=22199

Po ściągnięciu i instalacji programu ustaw uruchamianie go jako administrator, tak aby gra też była uruchamiana jako admin. Pozwoli to na ominięcie problemów z komunikacją przez TFAR w grze. Przy pierwszym uruchomieniu A3S poprosi nas o podanie folderu z Arma3, trzeba to zrobić!


Dodanie repozytorium

Linki do repozytorium znajdują się pod tym adresem:

Repozytorium Arma Coop Corps

Hasło uzyskasz od Kwatermistrza pytając na TeamSpeak`u. Nie wysyłaj pw na forum, pozostanie bez odpowiedzi!
Jeśli kwatermistrza nie możesz złapać na TS3 zapytaj o hasło kogoś ze Sztabu.

Do Arma 3 posiadamy dwa repozytoria, jedno do rozgrywek codziennych i drugie do serwera testowego. Wymagane jest posiadanie addonów z pierwszego repozytorium. Skopiuj do schowka link od repozytorium a następnie w Arma 3 Sync przejdź do zakładki Repositories (1.). Kliknij w + (2.)

arma3sync - dodawanie repozytorium

W kolejnym okienku wklej wcześniej skopiowany link w pole (3.) a następnie kliknij Import (4.). Pola poniżej po chwili powinny się same wypełnić. Zatwierdź klikając OK.

 

arma3sync - import ustawień

Teraz masz już skonfigurowane repo, aby pobrać pliki kliknij (5.)

arma3sync - wejście do repozytorium

 

 


 

Pierwsze pobranie / aktualizacja addonów

Połącz się z repo (jeśli nie wiesz jak zobacz punkt 2. tego poradnika.

* opcjonalne – (6.) możesz wybrać gdzie zostaną pobrane addony, domyślnie pobierają się do folderu z armą.
* aby zmienić folder musisz wejdź najpierw w zakładkę Addon Options i tam dodać folder docelowy,
* po dodaniu drugiego folderu będziesz miał możliwość wyboru gdzie mają zostać pobrane addony
** Uwaga – userconfig musi być w głównym folderze army!!! trzeba go przenieść ręcznie jeśli pobraliśmy addony do innego folderu.

Klikamy na (7.) w celu sprawdzenia addonów, jeśli nie ściągaliśmy ich wcześniej wyświetli się czerwona lista addonów (8.) do ściągnięcia. Aby je pobrać wystarczy zaznaczyć wszystkie addony z listy (8.) (lub kliknąć Select All) i kliknąć na (9.). W trakcie pisania tego tekstu do pobrania jest 23Gb danych. Po pobraniu wszystko na liście (8.) powinno być na czarno.

arma3sync - weryfikacja addonów

 

 

W przypadku aktualizacji postępujemy analogicznie. Foldery w których się coś zmieniło będą miały na liście żółty wykrzyknik.


 

Włączenie addonów

W zakładce Addons należy kliknąć na Modsets (10.), wybrać ACC – Arma 3 Repo i kliknąć OK. Pojawi nam się lista wybranych addonów, zaptaszkuj cały folder a następnie odznacz jedynie mod @JSRS (11.), tak aby lista wyglądała jak na poniższym obrazku. JSRS niestety stał się już przestarzały, i oryginalne dźwięki gry brzmią o wiele lepiej. Z JSRS możesz nieusłyszeć niektórych dźwięków (wystrzałów/pojazdów itp). W folderze @OP znajdują się addony opcjonalne, które są domyślnie wyłączone (zobacz do pliku instrukcja.txt w tym folderze).

arma3sync - tworzenie profilu

 

 


 

Wejście na serwer przez Arma 3 Sync

Upewnij się, że masz uruchomiony Steam! Jeśli nie, uruchom go. Przejdź do zakładki Online w A3S. Kliknij na + aby dodać nowy serwer. Wpisz dane tak jak poniżej, hasło znajdziesz na forum w Gracze->Serwery lub uzyskasz od Kwatermistrza/Sztabu.
Nie wybieraj Modsetu! Mody są już wybrane w pierwszej zakładce (Addons).

 

arma3sync - dodanie adresu serwera

 

 

Teraz w dolnej części programu wybierz wpisany powyżej serwer oraz wersję gry Arma III, kliknięcie Start Game uruchomi grę z modami oraz od razu wejdzie na nasz serwer.

 

arma3sync - uruchomienie gry

 


 

ACRE2

Arma 3 Sync umożliwia łatwą instalację addonu pozycjonowania dźwięku w grze.

Po ściągnięciu update Arma3Sync powinien wykryć ACRE2 i wyświetlić pytanie czy chcemy zainstalować – rezygnujemy z tej opcji.

Przy pierwszym uruchomieniu ARMA3 z podpiętym modem ACRE2, TeamSpeak automatycznie włączy wymagany plugin.
Po przejściu do menu głównego minimalizujemy grę i restartujemy klienta TS3.

 

Czy plugin został poprawnie zainstalowany, sprawdzić możemy tutaj:

 

 

 

Przyjemnej rozgrywki!