Regulaminy

Spis treści:

 1. Regulamin członka społeczności ACC
 2. Regulamin rozgrywek
 3. Regulamin reprezentantów ACC (squad.XML i inne)
 4. Standardy misji i serwer testowy
 5. Regulamin Master Class
 6. Regulamin zamieszczania treści na serwerach ACC

Regulamin członka społeczności ACC

 • Za członka ACC uznaje się:
  • Wszystkie osoby posiadające konto na forum legitymujące się rangą co najmniej Rekruta.
 • Każdy członek ACC musi spełniać następujące warunki:
  • Mieć ukończone co najmniej 17 lat.
  • Występować pod nazwą (nickiem), która:
   • jest łatwa do odczytania i wymówienia
   • jest jednakowa na forum ACC, serwerze TS ACC i w grze
   • nie łamie dobrych obyczajów, a w szczególności:
    • nie nawiązuje do treści faszystowskich, komunistycznych, fundamentalizmu religijnego
    • nie nawołuje do nienawiści
    • nie obraża innych osób
  • Posiadać możliwość komunikacji głosowej zgodnej ze standardem ACC, czyli:
   • posiadać zainstalowany i poprawnie skonfigurowany program Teamspeak 3
   • posiadać zainstalowany i poprawnie skonfigurowany mod ACRE
  • Być osobą dojrzałą i stosować się do zasad netykiety. W szczególności zakazane są:
   • trolling
   • flaming
   • nadużywanie wulgaryzmów
   • obrażanie innych na tle narodowościowym, rasowym, religijnym, czy politycznym

Regulamin rozgrywek

 • Przed rozgrywką obowiązuje:
  • Dyscyplina techniczna.
   • Gracz chcący wziąć udział w dowolnej rozgrywce ma obowiązek przygotować się technicznie do wzięcia w niej udziału.
    Przez przygotowanie techniczne rozumiane jest zapewnienie wszystkich czynników niezbędnych do połączenia się z serwerem, oraz uczestnictwa w misji bez negatywnego wpływu na stabilność jej przebiegu.
    Do czynników takich zalicza się:

    • Poprawną instalację i konfigurację niezbędnych modyfikacji ArmA.
    • Zapewnienie możliwości komunikacji zgodnej ze standardami ACC (ACRETS)
    • Zapewnienie odpowiedniego łącza niezbędnego do płynnego uczestnictwa w rozgrywce (odpowiednio niski ping i desynchronizacja na serwerze gry, oraz packet loss na TS)
    • Zaznajomienie się ze sposobem użytkowania zmodyfikowanej na potrzeby ACC gry ArmA.
  • Dyscyplina czasu.
   • Na każdą rozgrywkę należy stawić się punktualnie o wyznaczonej godzinie. Sztabowcy, VIPowie i Oficerowie posiadają 10 minut tolerancji.
   • Prowadzenie nieistotnych dla planowanej misji dyskusji opóźniających rozpoczęcie rozgrywki jest zabronione na wszystkich kanałach komunikacji udostępnianych przez ACC.
  • Dyscyplina zapisów.
   • Zapisanie się na rozgrywkę jest potwierdzeniem uczestnictwa niezależnie od dodanych przy zapisie komentarzy, czy wybranej roli.
   • Osoby, które zapisały się na rozgrywkę mają obowiązek stawienia się w terminie jej rozegrania, oraz uczestniczenia w niej do momentu zakończenia misji, bądź śmierci kierowanej postaci.
   • Gracze posiadają gwarancję zapisu na rozgrywkę według następującej kolejności:
    • Sztabowcy
    • VIPowie
    • Oficerowie
    • Kontrybutorzy
    • Pozostali

    W przypadku braku miejsc w zapisach, osoby wyżej na liście gwarancji mogą zajmować stanowiska obejmowane przez osoby znajdujące się kolejno najniżej w powyższej hierarchii.

  • Dyscyplina specjalizacji.
   • Rola specjalistyczna to taka, dla której prowadzone jest szkolenie MC.
   • Rola podstawowa to każda rola niespecjalistyczna.
   • Każdy gracz deklarujący w zapisach chęć objęcia roli specjalistycznej ma obowiązek przygotować się do rozgrywki pod kątem pełnienia tej funkcji
   • Pierwszeństwo w pełnieniu roli specjalistycznej mają w kolejności:
    • Gracze posiadający złotą baretkę MC
    • Gracze posiadający srebrną baretkę MC
    • Gracze nie posiadający baretki MC
   • Jeżeli gracz chce pełnić rolę specjalistyczną zajętą przez osobę o niższym priorytecie, to może przenieść ją do pełnienia dowolnej niezajętej roli podstawowej, lub specjalistycznej dla której przenoszona osoba posiada baretkę MC.
   • Gracz przenoszący osobę do innej roli ma obowiązek umieszczenia wpisu w odpowiednim temacie oraz poinformowania przenoszonego o dokonanej zmianie, nie później niż 3 dni przed rozgrywką.
   • W przypadku nie poinformowania gracza w terminie, lub braku wpisu w odpowiednim temacie, dokonana zmiana jest nieważna.
 • W trakcie rozgrywki obowiązuje:
  • Dyscyplina hierarchii.
   • Niesubordynacja jest zakazana.
    Rozumiana jest ona jako nie stosowanie się do rozkazu wydanego przez przełożonego, lub podejmowanie akcji z własnej inicjatywy nie służącej lepszemu wykonaniu uprzednio wydanego polecenia.
   • Przełożeni mają prawo wyprosić podwładnych z rozgrywki w przypadku niesubordynacji.
   • W przypadku nie zastosowania się podwładnego do nakazu wyjścia z gry, przełożony kontaktuje się z administratorem poprzez czat ogólny w celu wyrzucenia gracza z rozgrywki.
   • Po rozpoczęciu rozgrywki rozkazami domyślnymi są:
    1. Obserwować otoczenie,
    2. Meldować o istotnych zmianach stanu (otoczenia, oraz własnego; w szczególności o wykonaniu rozkazów),
    3. Eliminować zagrożenie w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia (swojego, bądź sojuszników).
   • Wszystkie rozkazy obowiązują do momentu odwołania lub wydania polecenia sprzecznego z dotychczas obowiązującym.
  • Dyscyplina komunikacji.
   1. Wszystkie kanały komunikacji służą wyłącznie do przekazywania informacji związanych z symulowaną misją.
   2. Kanały radiowe służą wyłącznie do koordynowania działań pomiędzy sekcjami i żołnierzami wchodzącymi w ich skład.
   3. Wszystkie kanały czatu służą wyłącznie do przekazywania ważnych komunikatów technicznych (zarówno podczas rozgrywki jak i w poczekalni).
  • Dyscyplina symulacji.
   • Autentyczne zachowanie jest obowiązkowe.
    Rozumiane jest ono jako chęć uczestnika symulacji do zachowania życia i zdrowia: kierowanej postaci, jej sojuszników, oraz osób postronnych.
    O autentycznym zachowaniu świadczy rzetelne podejście do odgrywanej roli, symulowanie zgodnych z założeniem rozgrywki zachowań, w szczególności staranne wykorzystywanie zdolności bojowych kierowanej postaci.
   • Niszczenie realizmu symulacji jest zabronione.
    Rozumiane jest ono jako celowe zwracanie uwagi jej uczestników na fakt, że prowadzona rozgrywka nie jest rzeczywistością.
    Wyjątkiem jest przekazywanie ważnych komunikatów technicznych mających wpływ na przebieg rozgrywki.
    Działaniami niszczącymi realizm są między innymi:

    • Wykorzystywanie dyscypliny hierarchii (pkt. 2.1) do tworzenia nierealistycznych sytuacji.
     Przykład: “Henio, bierz ten granat i leć wysadzić się w powietrze. To rozkaz!”
     Przykład: rozgrywanie misji wykorzystujących jednostki wojskowe bez odwzorowania zachowań wojskowych.
    • Wykorzystywanie mechaniki gry do tworzenia nierealistycznych sytuacji.
     Przykład: celowe nadużywanie niedociągnięć systemu animacji postaci.
     Przykład: celowe uderzanie głową postaci w ścianę.
    • Dyskusje na temat mechaniki gry.
     Przykład: “Mission maker musi wyregulować DACa, bo AI zbyt celnie wali z moździerzy”.
    • Używanie wiedzy dotyczącej rozgrywanej misji zdobytej w poprzednich jej rozegraniach.
     Przykład: “Ej, tu zaraz będzie posterunek nepla, dawać granatnik na przód kolumny”
    • Dyskusje przypominające o tym, że osoba kierująca danym żołnierzem nie jest nim w rzeczywistości.
     Przykład: “Sorry panowie, muszę iść z psem. Idę do UAZa, w razie czego mnie podwieziecie”.
     Przykład: “Ten durny rząd znów podniósł podatki, jak tak dalej pójdzie, to będę musiał zamknąć firmę”.
     Przykład: “Hej, Edek, idziemy grać w DCSa po misji?” 
   • Budowanie realizmu symulacji jest obowiązkowe tylko w misjach typu RealOp, choć Sztab zachęca do ich stosowania również w innych rozgrywkach.
    Rozumiane jest ono jako działania odwracające uwagę od faktu, że prowadzona rozgrywka nie jest rzeczywistością.
    Są to wszystkie czynności, które nie dają graczowi przewagi podczas gry, a budują autentyczność odgrywanej roli.
 • Po rozgrywce obowiązuje:
  • Dyscyplina kultury.
  • Dyscyplina starszeństwa.
   1. Głównodowodzący prowadzi odprawę i udziela głosu dowódcom sekcji.
   2. Dowódcy sekcji po wypowiedzi udzielają głosu swoim podwładnym.
   3. Zabieranie głosu poza powyższym porządkiem jest zabronione i grozi wyproszeniem z odprawy.

Regulamin reprezentantów ACC (squad.XML i inne)

 • Reprezentacja podczas gry:
  • Każdy gracz, z rangą od rekruta włącznie, identyfikujący się ze społecznością ACC ma możliwość reprezentowania jej podczas gry.
  • Osoba reprezentująca ACC podczas gry w ArmA posiada:
   • tag [X ACC], gdzie X to aktualna ranga odpowiadająca tej na forum.
   • Logo ACC posiadające ikonę analogiczną do ikony rangi przypisanej na TS.
   • Komentarz zawierający tytuł użytkownika.
   • Adres strony społeczności, oraz adres e-mail administracji.
 • Reprezentowanie ACC jest dobrowolne.
 • Osoba uważana jest za reprezentanta jeżeli istnieje widoczne w grze powiązanie pomiędzy tą osobą, a społecznością ACC.
  W szczególności są to elementy wymienione w punkcie 1.2.
 • Reprezentant ACC ma obowiązek zachowywania się zgodnie ze standardami wobec graczy ACC na cały czas reprezentowania społeczności.
 • Warunkiem koniecznym reprezentowania ACC jest dodanie gracza do pliku squad.XML. W tym celu potrzebne są:
  • ID Gracza – dostępny w menu edycji profilu w grze
  • Nazwa profilu ArmA

  Dane te pobierane są z analogicznych pól wypełnionych w profilu na forum.

 • W przypadku podania powyższych danych, lecz nie funkcjonowaniu pliku squad.XML należy skontaktować się z administracją poprzez system zgłoszeń wybierając grupę Aktualizacja XML i opisać występujący problem.
 • Adresy plików squad.xml.
  • XML Rekrut
   http://xml.armacoopcorps.pl//squad_Rekrut.xml
  • XML Szeregowy
   http://xml.armacoopcorps.pl//squad_szeregowy.xml
  • XML St. szeregowy
   http://xml.armacoopcorps.pl//squad_st_szeregowy.xml
  • XML Kapral
   http://xml.armacoopcorps.pl//squad_kapral.xml
  • XML St. kapral
   http://xml.armacoopcorps.pl//squad_st_kapral.xml
  • XML Plutonowy
   http://xml.armacoopcorps.pl//squad_plutonowy.xml
  • XML Sierżant
   http://xml.armacoopcorps.pl//squad_sierzant.xml
  • XML St. sierżant
   http://xml.armacoopcorps.pl//squad_st_sierzant.xml
  • XML Mł. chorąży
   http://xml.armacoopcorps.pl//squad_ml_chorazy.xml
  • XML Chorąży
   http://xml.armacoopcorps.pl//squad_chorazy.xml
  • XML St. chorąży
   http://xml.armacoopcorps.pl//squad_st_chorazy.xml
  • XML St. chorąży sztabowy
   http://xml.armacoopcorps.pl//squad_st_chorazy_sztabowy.xml
  • XML Podporucznik
   http://xml.armacoopcorps.pl//squad_podporucznik.xml
  • XML Porucznik
   http://xml.armacoopcorps.pl//squad_porucznik.xml
  • XML Kapitan
   http://xml.armacoopcorps.pl//squad_kapitan.xml

  Po umieszczeniu adresu w profilu i poprawnym wyświetleniu insygniów osoba staje się reprezentantem ACC w trakcie rozgrywki.

 • ​Reprezentacja poza grą:
  • Reprezentowanie ACC jest dobrowolne.
  • Osoba uważana jest za reprezentanta, jeżeli istnieje widoczne powiązanie pomiędzy nim, a ACC.
  • Reprezentant ACC ma obowiązek zachowywania się zgodnie ze standardami wobec członków społeczności na cały czas jej reprezentowania.
  • Reprezentowanie ACC poza rozgrywkami jest możliwe wyłącznie za zgodą Sztabu. Złamanie tego punktu grozi wydaleniem ze społeczności.

Standardy misji i serwer testowy

Ogólne:

 • Procedura dodawania misji (jak i poprawek) pozostaje bez zmian: misję dodaje się przez bazę misji (dodając wersję misji). Można (ale nie trzeba) napisać posta w dziale Misje graczy na forum, aby zwrócić uwagę Sztabu lub skontaktować się bezpośrednio z kuratorem.
 • Usilnie prosi się, aby zachować umiar – ciągłe wrzucanie nowych wersji misji i zawracanie głowy nie przyspieszy procesu.
 • Zostaje wprowadzona kontrola jakości – do momentu uznania przez Sztab, że dany MM zyskuje miano “zaufanego”, wszystkie misje będą wstępnie sprawdzane pod względem:
  • AI – czy nie ma go za dużo (proporcje AI:Gracz to 1:1, góra 2:1), sprawdzany będzie poziom skilla AI (zalecam lekturę tego tematu). Addon ASR jest aktywny na serwerze.
  • Ekwipunek – czy sprzęt pasuje do założeń misji. Obowiązuje absolutny zakaz skrzynek na starcie misji, chyba, że jest to podyktowane scenariuszem (np. symulacja bazy).
  • Briefing – czy gracze wiedzą dość, by misję rozegrać – briefing może być dodany poprzez briefing.sqf lub moduły umieszczone w edytorze.
  • Jeżeli podczas sprawdzania misji powstaną uwagi dot. powyższych punktów, będą one kierowane do MM w temacie na forum.

Sztab nie będzie sprawdzał czy użyte skrypty/rozwiązania powodują problemy, sprawiające że misja jest niegrywalna.

 • MM odpowiada za balans w misji i jej techniczną sprawność.
 • Misje technicznie niesprawne będą usunięta z serwera w trybie natychmiastowym – autor zostanie o tym fakcie poinformowany wraz z przyczyną.
 • Zaufanym MM zostaje się po umieszczeniu na serwerze 3 sprawnych technicznie misjach – misja powinna wymagać tylko małych poprawek po jej rozegraniu np. w balansie misji (zmniejszenie skilla, rozmieszczenie, liczebność) lub drobnych poprawek w ekwipunku – są to rzeczy które najczęściej wychodzą po rozgrywce.
 • Tak samo ten status można utracić, jeżeli 3 kolejne misje będą technicznie niesprawne.
 • Misje nie będą wrzucane “na 20:00”. Wrzucona misja może zostać rozegrana dopiero dnia następnego chyba, że jest to misja zaufanego mission makera.
 • Mile widziane jest stosowanie sprawdzonych rozwiązań np. F3 framework.
 • Nazwa pliku misji nie może zawierać spacji, ani znaków specjalnych. Prawidłowa nazwa misji wygląda następująco: co_25_dobra_misja_v1_0.Bornholm.pbo
  • co – typ misji (co, tvt, ro, tr)
  • 25 – ilość grywalnych slotów, może mieć formę: 16_-_24 oznaczając tym samym minimalną ilość wymaganych graczy
  • dobra_misja – nazwa misji, wpisana małymi literami
  • v1_0 – wersja misji
  • ( _ ) – wszystkie spacje w nazwie pliku misji zastępujemy znakiem podkreślenia

Intel:

 • Prefix nazwy misji musi być następujący, by utrzymać jednolitość na liście wyboru misji:

co xx Dobra Misja – COOP
tvt xx Wielka Wojna – TVT
ro xx Jaskrawy poranek – RealOp/RPG
tr xx MC: AT/AA – Trening

Gdzie xx to liczba slotów

 • Liczba slotów powinna określać maksymalną liczbę slotów w danej misji.
 • Opis misji powinien przedstawiać misję w “skrócie”, informować o najważniejszych elementach, wersji misji i dacie edycji:

Obrona Kovrova – Dowódca i Piloci wymagani! | minimum 15 graczy | F3+DAC | v1.0 | 27.11.2014

 • Jeżeli użyty jest Advanced Flight Model (RotorLib) musi być to oznaczone w nazwie misji skrótem (AFM):

co 25 Dobra Misja (AFM)

 • Zostało zdecydowane, że RotorLib nie będzie wymuszany ze strony serwera.

Description.ext

Musi zawierać:

author = "AUTOR MISJI";
OnLoadName = "TYTUŁ MISJI";
onLoadMission = "KRÓTKI OPIS MISJI";
disableChannels[]={2,5,6}; // wyłączenie wiadomości o łączeniu się graczy
forceRotorLibSimulation = 0; // 1 wymusza zaawansowany model lotu
respawnButton = 0; // wyłączenie przycisku respawnu
respawn= "BIRD"; // Misje COOP ACC nie korzystają z respawnu
respawnTemplates[] = {"ace_spectator"};
joinUnassigned = 1; // Dzięki temu gracze nie będą automatycznie wrzucani na sloty

class Header
    {
     gameType=COOP; // Lista dostępna poniżej
     minPlayers=1; // Minimalna ilość graczy w danej misji
     maxPlayers=99; // Maksymalna ilość graczy w danej misji
    };

Lista dostępnych gameType.

Init.sqf

Musi zawierać:

enableSaving [false, false]; // wyłącza autozapis.
[] execVM "briefing.sqf"; // exec briefingu, niepotrzebne jeżeli używamy modułów.
enableSentences false; // wyłącza meldunki radiowe (ACE3 robi to automatycznie)

Testowanie misji:

Został otwarty nowy serwer, który jest lustrzanym odbiciem w konfiguracji głównego serwera A3. Będzie służyć do testów misji i addonów (przykładowo wersji deweloperskich). Dostęp i uprawnienia do wrzucania misji osobiście na ten serwer można uzyskać poprzez Kontakt ze Sztabem.

Serwer będzie czynny od 6:00 – 19:30.

Dostępne jest również osobne repozytorium dla Arma 3 Sync (nazwa: A3DEV), aby nie mieszać testowanych addonów z linią obowiązującą na głównym serwerze.

Bezpośrednio opiekę nad serwerem testowym sprawują Doman i Sone.

Funkcję kuratora misji na A3 pełni Dagon.

Od siebie dodam kilka słów otuchy dla potencjalnych MM: próbujcie, pytajcie kolegów i nie chwytajcie się od razu dużych projektów, zaczynajcie pomału.


Regulamin Master Class

Celem Szkolenia Master Class jest zapoznanie graczy z działaniem i obsługą poszczególnych narzędzi i technik charakterystycznych dla danej specjalizacji oraz wykształcenie grupy specjalistów regularnie grających na danych pozycjach i posiadających całą potrzebną wiedzę z danej specjalizacji.

I. Specjalista:

 • Specjalista jest to osoba ze złotą baretką MC posiadająca pełną i kompletną wiedzę w zakresie pełnionej specjalności.
 • Osoby z Srebrną baretką MC, są to osoby przeszkolone nie będące specjalistami ale mogące aspirować do tego statusu.

II. Szkolenia:

Dla funkcjonowania szkolenia danej specjalizacji wymagane są następujące elementy:

 • Ukończony poradnik MC danej specjalizacji (w cześć teoretycznej i technicznej*)
 • Rozpisany plan treningu MC
 • Rozpisane wymagania z zakresu wiedzy i umiejętności danej MC
 • Zatwierdzenie poradnika i instruktora przez Sztabowców

* Rozumiane jako opis mechaniki i obsługi narzędzi potrzebnych do pełnienia danej roli w grze

III. Zasady przyznawania baretek:

 • Srebrna baretka
  • Srebrna baretka jest świadectwem uczestnictwa w szkoleniu master class
  • Jedynym wymogiem otrzymania srebrnej baretki jest obecność na szkoleniu
  • Brak wymogów wobec utrzymania srebrnej baretki
 • Złota baretka
  • Złota baretka jest świadectwem specjalizowania się gracza w danej roli specjalistycznej
  • Nadanie złotej baretki MC jest równoznaczne z poręczeniem przez instruktora za zdolność danej osoby do pełnienia konkretnej roli specjalistycznej.
  • Instruktor MC automatycznie posiada złotą baretkę w specjalizacji dla której prowadzi szkolenia.
   W przypadku rezygnacji ze stanowiska podlega on zasadom ustalonym przez kolejnego instruktora.
  • Jeden gracz może posiadać tylko jedną złotą baretkę, a więc tylko jedną specjalizację.
   Wyjątkiem są instruktorzy prowadzący kilka szkoleń MC – posiadają oni złotą baretkę każdego szkolenia, które prowadzą.
  • Złote baretki przyznawane są osobom zainteresowanym przez instruktora szkolenia.
  • Tylko osoba posiadająca srebrną baretkę może aspirować do otrzymania złotej baretki.
  • Instruktor określa zasady przyznawania i utrzymania złotych baretek i udostępnia je w temacie w odpowiednim forum Szkolenia / Master Classes.
   Zasady te muszą być identyczne wobec wszystkich szkolonych.
  • Sztab posiada prawo dożywotniego nadania złotej baretki poza szkoleniami i zasadami ustalanymi przez instruktorów.

Regulamin zamieszczania treści na serwerach ACC

 • Ogólne zasady
  • Zamieszczając dowolne treści na serwerach ACC autor akceptuje warunki “Regulaminu zamieszczania treści na serwerach ACC“.
  • Przez treści rozumiane są wszelakie pliki, teksty i utwory zamieszczane na serwerach ACC, na przykład: misje, poradniki, posty, filmy wideo, grafika.
  • Wraz z zamieszczeniem misji na serwer ACC autor zachowuje prawa autorskie, przekazuje jednak na rzecz społeczności autorskie prawa majątkowe i autorskie prawa zależne.
 • Zamieszczanie misji
  • Mission Maker jest to osoba lub osoby tworzące misje na platformę Arma 3.
  • Aby misja została umieszczona na serwer MM ma obowiązek zamieścić stosowną informację wraz z plikiem w temacie opatrzonym jego nickiem w dziale Misje graczy.
  • Po umieszczeniu misji na serwerze ACCMM ma obowiązek dodania misji do Bazy misji, wraz ze stosownym opisem tak aby była ona do wglądu dla członków społeczności.
  • Misje są usuwane tylko i wyłącznie w wypadku decyzji sztabu, bądź wprowadzenia poprawek przez MM i zamieszczenia nowej wersji misji.
  • MM ma obowiązek przetestować misję we własnym zakresie aby upewnić się iż jest ona w pełni sprawna na serwerze dedykowanym. Powinien w tym celu skorzystać z serwera testowego do którego dane może uzyskać poprzez Kontakt ze Sztabem.
  • Sztab we własnym zakresie rozpatruje zamieszczenie proponowanych misji na serwer i ma prawo do odrzucenia misji jeżeli uzna ją za niespełniającą wymagań ACC, jak i również może skierować misje do poprawki w wypadku wykrycia błędów.
  • Sztab decyduje o terminie zamieszczenia misji na serwer.
  • Aby wrzucona i rozegrana została misja zawierająca addony nie wchodzące do standardowej paczki addonów ACC, musi być na nią zapisane minimum 25 osób, tyle tez osób musi stawić się na rozgrywkę.

 

Dodaj komentarz