Misaj

CO 43 The Last Absolution

[31.10.15] The Last Absolution

Maras

Sytuacja w bazie FOB Warrior jest napięta. Wzmożona aktywność przeciwnika daje się we znaki wszystkim patrolom. Dowództwo bazy zaczyna mieć problem ponieważ wszystkie “bojówki” są stale angażowane w walkę. Z tego też powodu pluton Royal Marines wchodzący w skład sił Quick Reaction Forces działający w ramach wsparcia w bazie FOB Warrior, otrzymał zadanie ochrony konwojów ONZ, których zadaniem jest transport medykamentów do wiosek w prowincji.

Zapisy na forum ARMA COOP CORPS