Ogłoszenia

Awans na Sztabowca

Ekipa ACC ma przyjemność poinformować, że do grona Sztabu dołączył Kiero.

Jednocześnie przyjmujemy rezygnację Wyspa z funkcji sztabowca dziękując mu za dotychczasową pracę i zaangażowanie w istnienie i rozwój społeczności ACC.