Ogłoszenia

Standardy misji i serwer testowy

Od dzisiaj (27.11.2014), by zatroszczyć się o jakość misji i poziomu rozgrywki na platformie A3 zostają wprowadzone wytyczne dotyczące umieszczania misji:

Ogólne:

 • Procedura dodawania misji (jak i poprawek) pozostaje bez zmian: misję dodaje się przez bazę misji (dodając wersję misji). Można (ale nie trzeba) napisać posta w dziale Misje graczy na forum, aby zwrócić uwagę Sztabu lub skontaktować się bezpośrednio z kuratorem.
 • Usilnie prosi się, aby zachować umiar – ciągłe wrzucanie nowych wersji misji i zawracanie głowy nie przyspieszy procesu.
 • Zostaje wprowadzona kontrola jakości – do momentu uznania przez Sztab, że dany MM zyskuje miano “zaufanego”, wszystkie misje będą wstępnie sprawdzane pod względem:
  • AI – czy nie ma go za dużo (proporcje AI:Gracz to 1:1, góra 2:1), sprawdzany będzie poziom skilla AI (zalecam lekturę tego tematu). Addon ASR jest aktywny na serwerze.
  • Ekwipunek – czy sprzęt pasuje do założeń misji. Obowiązuje absolutny zakaz skrzynek na starcie misji, chyba, że jest to podyktowane scenariuszem (np. symulacja bazy).
  • Briefing – czy gracze wiedzą dość, by misję rozegrać – briefing może być dodany poprzez briefing.sqf lub moduły umieszczone w edytorze.
  • Jeżeli podczas sprawdzania misji powstaną uwagi dot. powyższych punktów, będą one kierowane do MM w temacie na forum.

Sztab nie będzie sprawdzał czy użyte skrypty/rozwiązania powodują problemy, sprawiające że misja jest niegrywalna.

 • MM odpowiada za balans w misji i jej techniczną sprawność.
 • Misje technicznie niesprawne będą usunięta z serwera w trybie natychmiastowym – autor zostanie o tym fakcie poinformowany wraz z przyczyną.
 • Zaufanym MM zostaje się po umieszczeniu na serwerze 3 sprawnych technicznie misjach – misja powinna wymagać tylko małych poprawek po jej rozegraniu np. w balansie misji (zmniejszenie skilla, rozmieszczenie, liczebność) lub drobnych poprawek w ekwipunku – są to rzeczy które najczęściej wychodzą po rozgrywce.
 • Tak samo ten status można utracić, jeżeli 3 kolejne misje będą technicznie niesprawne.
 • Misje nie będą wrzucane “na 20:00”. Wrzucona misja może zostać rozegrana dopiero dnia następnego chyba, że jest to misja zaufanego mission makera.
 • Mile widziane jest stosowanie sprawdzonych rozwiązań np. F3 framework.
 • Nazwa pliku misji nie może zawierać spacji, ani znaków specjalnych. Prawidłowa nazwa misji wygląda następująco: co_25_dobra_misja_v1_0.Bornholm.pbo
  • co – typ misji (co, tvt, ro, tr)
  • 25 – ilość grywalnych slotów, może mieć formę: 16_-_24 oznaczając tym samym minimalną ilość wymaganych graczy
  • dobra_misja – nazwa misji, wpisana małymi literami
  • v1_0 – wersja misji
  • ( _ ) – wszystkie spacje w nazwie pliku misji zastępujemy znakiem podkreślenia

Intel:

 • Prefix nazwy misji musi być następujący, by utrzymać jednolitość na liście wyboru misji:

co xx Dobra Misja – COOP
tvt xx Wielka Wojna – TVT
ro xx Jaskrawy poranek – RealOp/RPG
tr xx MC: AT/AA – Trening

Gdzie xx to liczba slotów

 • Liczba slotów powinna określać maksymalną liczbę slotów w danej misji.
 • Opis misji powinien przedstawiać misję w “skrócie”, informować o najważniejszych elementach, wersji misji i dacie edycji:

Obrona Kovrova – Dowódca i Piloci wymagani! | minimum 15 graczy | F3+DAC | v1.0 | 27.11.2014

 • Jeżeli użyty jest Advanced Flight Model (RotorLib) musi być to oznaczone w nazwie misji skrótem (AFM):

co 25 Dobra Misja (AFM)

 • Zostało zdecydowane, że RotorLib nie będzie wymuszany ze strony serwera.

Description.ext:

Musi zawierać:

author = "AUTOR MISJI";
OnLoadName = "TYTUŁ MISJI";
onLoadMission = "KRÓTKI OPIS MISJI";
disableChannels[]={2,5,6}; // wyłączenie wiadomości o łączeniu się graczy
forceRotorLibSimulation = 0; // 1 wymusza zaawansowany model lotu
respawnButton = 0; // wyłączenie przycisku respawnu
respawn= "BIRD"; // Misje COOP ACC nie korzystają z respawnu
joinUnassigned = 1; // Dzięki temu gracze nie będą automatycznie wrzucani na sloty

class Header
    {
     gameType=COOP; // Lista dostępna poniżej
     minPlayers=1; // Minimalna ilość graczy w danej misji
     maxPlayers=99; // Maksymalna ilość graczy w danej misji
    };

Lista dostępnych gameType.

Init.sqf:

Musi zawierać:

enableSaving [false, false]; // wyłącza autozapis.
[] execVM "briefing.sqf"; // exec briefingu, niepotrzebne jeżeli używamy modułów.
enableSentences false; // wyłącza meldunki radiowe (ACE3 robi to automatycznie)

Testowanie misji:

Został otwarty nowy serwer, który jest lustrzanym odbiciem w konfiguracji głównego serwera A3. Będzie służyć do testów misji i addonów (przykładowo wersji deweloperskich). Dostęp i uprawnienia do wrzucania misji osobiście na ten serwer można uzyskać poprzez Kontakt ze Sztabem.

Serwer będzie czynny od 6:00 – 19:30.

Dostępne jest również osobne repozytorium dla Arma 3 Sync (nazwa: A3DEV), aby nie mieszać testowanych addonów z linią obowiązującą na głównym serwerze.

Bezpośrednio opiekę nad serwerem testowym sprawuje Doman i GieNkoV.

Funkcję kuratora misji na A3 pełni Jules, GieNkoV oraz Dagon.

Od siebie dodam kilka słów otuchy dla potencjalnych MM: próbujcie, pytajcie kolegów i nie chwytajcie się od razu dużych projektów, zaczynajcie pomału.