Ogłoszenia

Szkolenie Piechoty [04.06.2015]

Serdecznie zapraszamy na Szkolenia Piechoty z zakresu taktyki zielonej

Szkolenie startuje 04.06.2015 o godzinie 17:30

Plan treningu:

 1. Omówienie zagadnień związanych z formacją kolumna/rząd:

  1. Zastosowanie formacji
  2. Krycie sektorów
  3. Poruszanie się w kolumnie (teren otwarty oraz zalesiony)
  4. Przejście z kolumny/rzędu do innych formacji: obrona okrężna, linia,
  5. klin/ strzała
  6. Krótkie omówienie zastosowania w/w formacji
 2.  Kolumna/rząd w marszu:

  1. Przejście przez drogę (poprawne wykonanie bramki)
  2. Reakcja kolumny/rzędu na ostrzał/zasadzkę poprzez manewr rolowania w lewo/prawo –
  3. zerwanie kontaktu
  4. Reakcja kolumny/rzędu na ostrzał/zasadzkę poprzez manewr „Skoków  piechoty” w parach w tył (w przypadku zrywania kontaktu) w przód (w przypadku natarcia)
  5. Manewrowanie sekcją pod ostrzałem: flankowanie
 3. Marsz Ubezpi eczony/kolumna ubezpieczona:

  1. Zastosowanie formacji
  2. Krycie sektorów
  3. Technika przemieszczania
  4. Reakcja formacji na kontakt
  5. Zerwanie kontaktu
 4. Zagadnienia przydatne w wykonaniu w/w ćwiczeń:
  1. Komunikacja
  2. Zarządzanie amunicja
  3. Ruch/osłona
Uwagi: wszystkie zagadnienia i ćwiczenia będą omówione /wykonane na przykładzie 4 os. sekcji piechoty !

Zapisy na forum