Broken Convention

Już w pierwszą majową sobotę powrócimy na Czarnoruś!

Operacja Broken Convention

Czy tym razem podołamy zadaniu?

Republice Czarnorusi nie na długo udało się utrzymać spokój w regionie. Po wycofaniu w 2008 roku komponentu inwazyjnego korpusu piechoty morskiej i zakończeniu operacji ‘Harvest Red’ wystarczyło 7 lat, by pokonane ugrupowanie Ruchu Czerwonej Gwiazdy na nowo rozpoczęło wyścig o przejęcie kontroli w państwie. I tym razem ekspansywna polityka Federacji Rosyjskiej nie pozostała bierna wobec sytuacji swojego sąsiada. Łamiąc traktat o nieagresji i nieangażowaniu się w sytuacje polityczną i gospodarczą Czernorusi, po kryjomu wykorzystuje przejęte przez CzDKZ główne szalki komunikacyjne na granicy i przerzuca sprzęt oraz tzw. ‘instruktorów’ dla walczących na południu powstańców. Wywiad Wojskowy Czernorusi jest ewidentnie pewien, iż ponowna relokacja rosyjskich zasobów i jednostek na tereny zajęte przez rebelię stanowi tylko początek do skrycie przygotowywanej inwazji w głąb kraju. W związku z powyższym dowództwo sił WOC podejmuje decyzję o rozpoczęciu działań mających na celu odcięcie sił rebelii od granicy z FR. Elementy Batalionu Desantowo-Szturmowego ‘Vitraz’ mają za zadanie odciąć siły CzDKZ od rosyjskiego wsparcia przybywającego z północy i zaatakować lotnisko polowe przeciwnika podczas, gdy 2. Batalion Zmechanizowany będzie izolował działające na północy siły aeromobilne i odpierał ewentualne kontrataki rebeliantów z południa.

Do zobaczenia w boju!