Aktualizacja

Aktualizacja serwerów ArmA 3 – 09.12.2014

W dniu 09.12.2014 wykonana została aktualizacja addonów na serwerach ArmA 3.

Dodano:
@AF
– Arma 2 AV-8B Harrier II Port
@OPFOR
– Leights OPFOR Pack
@VEH
– Burnes Armories – FV4034 Challenger 2 TES

Zaktualizowano:

@WEP
– ASDG_JR
– Paczki broni HLC

TEST:
Na serwerze testowym i na repozytorium DEV dodana została paczka CUP Weapons.