Rozgrywka

Regulamin rozgrywek

 • Przed rozgrywką obowiązuje:
  • Dyscyplina techniczna.
   • Gracz chcący wziąć udział w dowolnej rozgrywce ma obowiązek przygotować się technicznie do wzięcia w niej udziału.
    Przez przygotowanie techniczne rozumiane jest zapewnienie wszystkich czynników niezbędnych do połączenia się z serwerem, oraz uczestnictwa w misji bez negatywnego wpływu na stabilność jej przebiegu.
    Do czynników takich zalicza się:

    • Poprawną instalację i konfigurację niezbędnych modyfikacji ArmA.
    • Zapewnienie możliwości komunikacji zgodnej ze standardami ACC (ACRETS)
    • Zapewnienie odpowiedniego łącza niezbędnego do płynnego uczestnictwa w rozgrywce (odpowiednio niski ping i desynchronizacja na serwerze gry, oraz packet loss na TS)
    • Zaznajomienie się ze sposobem użytkowania zmodyfikowanej na potrzeby ACC gry ArmA.
  • Dyscyplina czasu.
   • Na każdą rozgrywkę należy stawić się punktualnie o wyznaczonej godzinie. Sztabowcy, VIPowie i Oficerowie posiadają 10 minut tolerancji.
   • Prowadzenie nieistotnych dla planowanej misji dyskusji opóźniających rozpoczęcie rozgrywki jest zabronione na wszystkich kanałach komunikacji udostępnianych przez ACC.
  • Dyscyplina zapisów.
   • Zapisanie się na rozgrywkę jest potwierdzeniem uczestnictwa niezależnie od dodanych przy zapisie komentarzy, czy wybranej roli.
   • Osoby, które zapisały się na rozgrywkę mają obowiązek stawienia się w terminie jej rozegrania, oraz uczestniczenia w niej do momentu zakończenia misji, bądź śmierci kierowanej postaci.
   • Gracze posiadają gwarancję zapisu na rozgrywkę według następującej kolejności:
    • Sztabowcy
    • VIPowie
    • Oficerowie
    • Kontrybutorzy
    • Pozostali

    W przypadku braku miejsc w zapisach, osoby wyżej na liście gwarancji mogą zajmować stanowiska obejmowane przez osoby znajdujące się kolejno najniżej w powyższej hierarchii.

  • Dyscyplina specjalizacji.
   • Rola specjalistyczna to taka, dla której prowadzone jest szkolenie MC.
   • Rola podstawowa to każda rola niespecjalistyczna.
   • Każdy gracz deklarujący w zapisach chęć objęcia roli specjalistycznej ma obowiązek przygotować się do rozgrywki pod kątem pełnienia tej funkcji
   • Pierwszeństwo w pełnieniu roli specjalistycznej mają w kolejności:
    • Gracze posiadający złotą baretkę MC
    • Gracze posiadający srebrną baretkę MC
    • Gracze nie posiadający baretki MC
   • Jeżeli gracz chce pełnić rolę specjalistyczną zajętą przez osobę o niższym priorytecie, to może przenieść ją do pełnienia dowolnej niezajętej roli podstawowej, lub specjalistycznej dla której przenoszona osoba posiada baretkę MC.
   • Gracz przenoszący osobę do innej roli ma obowiązek umieszczenia wpisu w odpowiednim temacie oraz poinformowania przenoszonego o dokonanej zmianie, nie później niż 3 dni przed rozgrywką.
   • W przypadku nie poinformowania gracza w terminie, lub braku wpisu w odpowiednim temacie, dokonana zmiana jest nieważna.
 • W trakcie rozgrywki obowiązuje:
  • Dyscyplina hierarchii.
   • Niesubordynacja jest zakazana.
    Rozumiana jest ona jako nie stosowanie się do rozkazu wydanego przez przełożonego, lub podejmowanie akcji z własnej inicjatywy nie służącej lepszemu wykonaniu uprzednio wydanego polecenia.
   • Przełożeni mają prawo wyprosić podwładnych z rozgrywki w przypadku niesubordynacji.
   • W przypadku nie zastosowania się podwładnego do nakazu wyjścia z gry, przełożony kontaktuje się z administratorem poprzez czat ogólny w celu wyrzucenia gracza z rozgrywki.
   • Po rozpoczęciu rozgrywki rozkazami domyślnymi są:
    1. Obserwować otoczenie,
    2. Meldować o istotnych zmianach stanu (otoczenia, oraz własnego; w szczególności o wykonaniu rozkazów),
    3. Eliminować zagrożenie w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia (swojego, bądź sojuszników).
   • Wszystkie rozkazy obowiązują do momentu odwołania lub wydania polecenia sprzecznego z dotychczas obowiązującym.
  • Dyscyplina komunikacji.
   1. Wszystkie kanały komunikacji służą wyłącznie do przekazywania informacji związanych z symulowaną misją.
   2. Kanały radiowe służą wyłącznie do koordynowania działań pomiędzy sekcjami i żołnierzami wchodzącymi w ich skład.
   3. Wszystkie kanały czatu służą wyłącznie do przekazywania ważnych komunikatów technicznych (zarówno podczas rozgrywki jak i w poczekalni).
  • Dyscyplina symulacji.
   • Autentyczne zachowanie jest obowiązkowe.
    Rozumiane jest ono jako chęć uczestnika symulacji do zachowania życia i zdrowia: kierowanej postaci, jej sojuszników, oraz osób postronnych.
    O autentycznym zachowaniu świadczy rzetelne podejście do odgrywanej roli, symulowanie zgodnych z założeniem rozgrywki zachowań, w szczególności staranne wykorzystywanie zdolności bojowych kierowanej postaci.
   • Niszczenie realizmu symulacji jest zabronione.
    Rozumiane jest ono jako celowe zwracanie uwagi jej uczestników na fakt, że prowadzona rozgrywka nie jest rzeczywistością.
    Wyjątkiem jest przekazywanie ważnych komunikatów technicznych mających wpływ na przebieg rozgrywki.
    Działaniami niszczącymi realizm są między innymi:

    • Wykorzystywanie dyscypliny hierarchii (pkt. 2.1) do tworzenia nierealistycznych sytuacji.
     Przykład: “Henio, bierz ten granat i leć wysadzić się w powietrze. To rozkaz!”
     Przykład: rozgrywanie misji wykorzystujących jednostki wojskowe bez odwzorowania zachowań wojskowych.
    • Wykorzystywanie mechaniki gry do tworzenia nierealistycznych sytuacji.
     Przykład: celowe nadużywanie niedociągnięć systemu animacji postaci.
     Przykład: celowe uderzanie głową postaci w ścianę.
    • Dyskusje na temat mechaniki gry.
     Przykład: “Mission maker musi wyregulować DACa, bo AI zbyt celnie wali z moździerzy”.
    • Używanie wiedzy dotyczącej rozgrywanej misji zdobytej w poprzednich jej rozegraniach.
     Przykład: “Ej, tu zaraz będzie posterunek nepla, dawać granatnik na przód kolumny”
    • Dyskusje przypominające o tym, że osoba kierująca danym żołnierzem nie jest nim w rzeczywistości.
     Przykład: “Sorry panowie, muszę iść z psem. Idę do UAZa, w razie czego mnie podwieziecie”.
     Przykład: “Ten durny rząd znów podniósł podatki, jak tak dalej pójdzie, to będę musiał zamknąć firmę”.
     Przykład: “Hej, Edek, idziemy grać w DCSa po misji?” 
   • Budowanie realizmu symulacji jest obowiązkowe tylko w misjach typu RealOp, choć Sztab zachęca do ich stosowania również w innych rozgrywkach.
    Rozumiane jest ono jako działania odwracające uwagę od faktu, że prowadzona rozgrywka nie jest rzeczywistością.
    Są to wszystkie czynności, które nie dają graczowi przewagi podczas gry, a budują autentyczność odgrywanej roli.
 • Po rozgrywce obowiązuje:
  • Dyscyplina kultury.
  • Dyscyplina starszeństwa.
   1. Głównodowodzący prowadzi odprawę i udziela głosu dowódcom sekcji.
   2. Dowódcy sekcji po wypowiedzi udzielają głosu swoim podwładnym.
   3. Zabieranie głosu poza powyższym porządkiem jest zabronione i grozi wyproszeniem z odprawy.